O Dominet

 

Dominet Bank S.A. działa na polskim rynku usług finansowych od 1991 roku, początkowo jako bank regionalny Cuprum Bank S.A. . Założycielami i pierwszymi właścicielami banku były: KGHM Polska Miedź S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Gmina Miejska Lubin oraz Gmina Miejska Głogów.

Zmiana właściciela i nazwy

W lutym 2002 roku fundusz Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners L.P. (MLGEMP) uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Bankowego NBP na objęcie 100% akcji Cuprum Banku za pośrednictwem Dominet S.A., w którym MLGEMP jest udziałowcem. 26 marca 2002 r. Dominet S.A. objął 100% akcji Cuprum Banku. Tym samym bank dołączył do grupy kapitałowej Dominet i przyjął nową nazwę – Dominet Bank.

Międzynarodowy partner

Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners L.P. jest funduszem o wartości 400 milionów dolarów. MLGEMP to międzynarodowa instytucja finansowa. Głównym celem jej działalności jest generowanie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje prywatnych, niepublicznych spółek zlokalizowanych na rynkach rozwijających się. Od 1998r. MLGEMP dokonał ponad 35 inwestycji w akcje spółek reprezentujących różne branże i sektory gospodarki w 16 krajach świata. Inwestycja w akcje Dominet S.A. jest pierwszą inwestycją kapitałową MLGEMP na rynku polskim. Więcej informacji – www.ml.com.

Grupa kapitałowa Dominet

Głównym założeniem strategii działania grupy jest dostarczanie klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów i usług, dystrybuowanych przez sieć placówek Dominet Banku i kanały elektroniczne. Stworzenie komplementarnej oferty jest możliwe, dzięki ścisłej współpracy firm tworzących grupę.

Dominet Bank świadczy pełną gamę nowoczesnych usług bankowych i odgrywa wiodącą rolę w zakresie m.in. zarządzania siecią dystrybucji, pozyskiwania i zarządzania bazą depozytową, kredytowania oraz zarządzania ryzykiem bankowym. Nasza oferta uzupełniana jest przez produkty Dominet Finanse S.A., zajmującej się doradztwem rachunkowym i prawnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dominet S.A., który został założony w roku 1993 przez Sylwestra Cacka jako spółka pośrednictwa kredytowego, pełni w grupie rolę spółki-matki i odpowiedzialny jest za wprowadzanie do sieci sprzedaży produktów dodatkowych, takich jak ubezpieczenia czy leasing.